سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
عبدالحمید فطانت – دکتری نرم افزار کامپیوتر
عمار میرفخرایی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار
ندا صلاحیان – دانشجوی کارشناسی نرم افزار

چکیده:

فناوری وب معنایی ریشه در مهندسی دانش دارد از سویی کاربرد مهندسی نرم افزار رویکردی است که به اثبات رسیده که مدت زیادی از آن میگذرد و مزایای آن غیرقابل انکار است بنابراین کاربرد فناوریهای وب معنایی که علاوه بردارا بودن خواص مفید زبانهای عمومی مهندسی دانش یعنی مبتنی برمنطق و رسمی بودن تحت وب نیز هستند درمهندسی نرم افزار و بخصوص معماری نرم افزار می تواند بسیاری از کاستی ها را تا حدود زیادی جبران نماید و درحل مشکلات موجود کمک شایان توجهی نماید معماری نرم افزار نگاه معمار به یک مولفه از بیرون است علاقه او صفاتی کیفی است که از بیرون دیده می شوند معماری مدل گرا رویکردی است که درمعماری نرم افزار که به افزایش سطح انتزاع و تمرکز بیشتر روی مدلهای سطح انتزاعی و نیز خودکار نمودن فرایند توسعه نرم افزار تاکید دارد چنین رویکردی وقتی مفید خواهد بود که بتوان بسیاری از ابهامات و شکافهای موجود میان نیاز مندی ها و دیدهای ذینفعان پروژه یا به عبارت دیگر مفاهیم ضمنی با معماری و مدلهای سطح انتزاعی را از بین برد همچنین تسهیل انجام تبدیلات درسطوح متفاوت فرایند توسعه نرم افزار نیز خود موضوعی است که معماری مدلگرا درجهت خودکار نمودن این روند تاکید فراوانی روی ان دارد.