سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
رضا جاویدان – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
الهه اسدالهی – دانشجوی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

مدیریت دانش زمینه و نمایش آن به روشی با قدرت مناسب به استخراج و ترکیب وب سرویسها کمک می کند تاکنون روشهای مختلفی برای این امور مورد استفاده قرارگرفته است ولی با ظهور وب معنایی ودرامتداد آن گسترش استفاده از هست شناسی ها این نوع نمایش دانش به عنوان بهترین گزینه از بین تمامی روشهای موجود برای مدلسازی زمینه معرفی شده است مادراین مقاله به بررسی وب سرویسها در وب معنایی می پردازیم و محیط اجرایی سرویسهای وب را بعنوان یک معماری سرویس گرای معنایی معرفی کرده و به تشریع معماری آن می پردازیم درنهایت چالشهای وب معنایی را همراه با برخی راه حل ها ارایه م یکنیم