مقاله وبا در ایران عصر قاجار از دید سیاحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: وبا در ایران عصر قاجار از دید سیاحان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وبا
مقاله قاجار
مقاله سیاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«وبا» یکی از مهم ترین بیماری های شایع در ایران دوره قاجار بود که به صورت اپیدمی های متعدد بروز می کرد و تلفات زیادی به بار می آورد. برخی از سیاحان که در آن دوره به ایران آمده بودند، به ویژه سیاحان پزشک، جنبه های گوناگون این بیماری اعم از شیوع، درمان، قرنطینه و نحوه مواجهه حکومت و مردم با آن را بررسی کردند که حاصل این مطالعه از حیث تاریخ پزشکی جالب توجه است.