سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروز ندایی – مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی آب منطقه ای اردبیل
نبی مهداد – کارشناس دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی آب منطقه ای اردبیل
هادی حبیب زاده – کارشناس دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی از بخش دولتی به بخشهای دیگر از قبیل شرکتهای غیردولتی شرکتهای تشخیص صلاحیت شده تعاونیها یا تشکلهای غیررسمی مصرف کنندگان در حدود دو دهه است که مورد توجه وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران قرارگرفته و در سالهای اخیر این امر بطور جدی پیگیری شده است فلذا به دنبال هماهنگیهای ایجاد شده فی مابین شرکت آب منطقه ای اردبیل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و مقامات محلی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اردبیل به مدت یک سال به شرکتهای تعاونی پایاب شبکه مشتمل بردو شرکت تعاونی تولید روستایی و سه شرکت تعاونی فنی و مهندسی کشاورزی واگذار گردید تا تحت نظارت امور منابع آب اردبیل نسبت به انتقال و توزیع آب به مصرف کنندگان انعقاد قرار داد فروش آب با زارعین وصول آب بها انجام عملیات نگهداری و تعمیرات در کانال اصلی و خطوط لوله ای راه اندازی و تحویل آب از ایستگاههای پمپاژ و سرویس و نگهداری آنها و حراست کلیه تاسسات آبی اقدام نمایند