سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد سبز علی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس
سید باقر مرتضوی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
عباس رضایی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

راندمان فرایندهای اکسید کننده مرتبط با فنتون مانند فنتون متداول Solar-Fenton , UV-Fenton در حذف بنزین از محیط های مائی مورد بررسی قرار گرفت . از طریق آزمایشات Batch پارامترهای مختلف واکنش مانند زمان ماند ، PH ، دما ، غلظت پراکسید هیدروژن و غلظت سولفات آهن مصرفی بهینه سازی گردید . در واکنشهای مختلف غلظت فنل تشکیل شده مورد ارزیابی قرار گرفت . نسبت به روشهای دیگر فنتون ، فوتو – فنتون راندمان بیشتری در حذف بنزین از محیط مائی داشت. تشکیل فنل وابسته به زمان ماند ، توالی در واکنش ، خلوص یا درصد آب اکسیژنه و املاح موجود درآب دارد. طی واکنش فنل با اب اکسیژنه ترکیباتی مانند اسید اکسالیک و اسید استیک تشکیل می گردد که به راحتی می توانند از طریق واکنشهای بیولوژیکی معدنی سازی بگردند. وجود املاح مختلف ، یونهای تک ظرفیتی ، دو ظرفیتی و سختی تاثیر بسیار مهمی در راندمان حذف بنزین در واکنش فنتونمتداول دارد.