سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بلوک آذری – کارشناس ارشد دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
علیرضا مساح بوانی – استادیار دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

افزایش درجه حرارت ناشی از فعالیت های انسان بر بخش کشاورزی تاثیر گذار است لذا در این مطالعه بمنظور بررسی عملکرد پتانسیل و نیازآبی گندم پاییزه در منطقه هشتگرد در دوره ۲۰۵۰ از خروجی مدل CGCM3 تحت سه سناریوی B1 ،A1B ،A2 استفاده گردید و با استفاده از رویکرد AEZ/GIS و روش هارگریوز- سامانی مقدار عملکرد محصول پتانسیل و مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه در سطح منطقه محاسبه شد. نتایج حاکی از کاهش طول دوره رشد در اثر بالارفتن درجه حرارت و بتبع آن افزایش نیاز آبی و کاهش عملکرد گندم بوده است. نیاز آبی گندم تحت سناریوهای B1, A1B, A2 بترتیب ۴۸، ۸۰ و ۴۳ میلیمتر افزایش و عملکرد پتانسیل آن ۸۸۵، ۹۹۳، ۶۷۹ کیلوگرم در هکتار کاهش می یابد.