سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مولود داودی – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا هیودی –
طاهره صداقت –

چکیده:

از واکنش ترکیب NH4)2WS4 با نمکCuCl ولیگاندهتروسیکل N-متیل دیازینان – ۲-تیون Me Diaz با نسبت های مولی متفاوت در حلال استون و در دمای اتاق کمپلکس خوشه ای هتروتیومتالیک WS4Cu3(Me Diaz)5Cl] بدست می آید این کمپلکس به وسیله اسپکتروسکوپی C،۱HNMR و FT-IR وآنالیزعنصری مورد بررسی وشناسایی قرارگرفته است. بررسی سایت فعال آنزیم های Cu(I) از طریق مدلسازی سایت فعال کوئوردیناسیون مورد نظر با استفاده از ترکیبات تیومتال ولیگاندهای تیون نیتروژن دار صورت می گیرد که با تغییر نوع تیومتال ولیگاندها این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد