سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مولود داودی – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا هیودی –
طاهره صداقت –

چکیده:

از واکنش آنیون های تیومتالات [MS4]-2(M=W,Moبا یونهای فلزیd10 ولیگاندهای تیون هتروسیکل ،ترکیبات متنوع وگسترده ای ایجاد می شود که از لحاظ بیولوژیکی به خاطر شباهت به سایت فعال کوئوردیناسیون آنزیم های مس وروی از اهمیت ویژه ای برخورداراست.از واکنش ترکیبNH4)2WS4 با AgIولیگاند هتروسیکل N-متیل دیازینان -۲- تیون MeDiaz با نسبت های مولی متفاوت در حلال استون و ودر دمای اتاق ،کمپلکس خوشه ای هتروتیومتالیک[WS4Ag2(MeDiaz4 بدست می آید که به وسیله اسپکتروسکوپی FT-IR 1و H,13CNMR و آنالیز عنصری مورد برررسی وشناسایی قرارگرفته است.