سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طاهره داودی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا هیودی –
طاهره صداقت –

چکیده:

از واکنش آنیون تیومتالات [WS4]-2 ا بیون های d10 و لیگاندهای تیون هتروسیکل ترکیبات متنوع وگسترده ای ایجاد می شود که لحاظ بیولوژیکی به خاطر شباهت به سایت فعال کوئوردیناسیون آنزیم های مس وروی از اهمیت ویژه ای برخوردارهستند .کمپلکس خوشه ای هتروتیومتالیکWS4 Cu2L4 از واکنش(NH4)2WS4 با CucL ولیگاند ۴- متیل ایمیدازولین – ۲- تیون با نسبت های مولی متفاوت در حلال استون و در دمای اتاق تهیه می شود که بوسیله طیف سنجی های C 1و HNMR و UV-Vis، FT-IR وتجزیه عنصری (C.H.N مورد شناسایی قرار گرفته است.