سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره داودی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا هیودی –
طاهره صداقت –

چکیده:

کمپلکس های هتروتیومتالیک دسته مهمی از ترکیبات خوشه ای هستند که واحد تشکیل دهنده ی آن ها آنیون های [MXn S4-n]می باشند در این فرمول کلیM=Mo , W , Re ; X=O,S,Se , n= 0-2 است. این یون ها با ترکیباتM ‘ Xکه اکثرا M’ = Cu+ , Ag+ وX = Cl – , Br -, I – , CN – , SCN- ) هستند ، ترکیب شده و کمپلکسهای خوشه ای چندهسته ای را می دهند.کمپلکس خوشه ای هتروتیومتالیک[WS4 Ag2 L4 از واکنش(NH4)2 WS4 با نمکAgI و لیگاند ۴- متیل ایمیدازولین – ۲-تیون با نسبت های مولی متفاوت در حلال استون و در دمای اتاق تهیه می شود که بوسیله طیف سنجی های C 13 و HNMR و ، FT-IR و تجزیه عنصری C.H.N مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است.