سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رقیه جوانپور – اعضای هیات علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی محصولات باغبانی، جهاد دانشگ
سیدضیاء نصرتی – اعضای هیات علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی محصولات باغبانی، جهاد دانشگ
میثم نژادصاحبی – اعضای هیات علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی محصولات باغبانی، جهاد دانشگ

چکیده:

این تحقیق در بهار و تابستان سال زراعی ۱۳۸۹ با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی تنظیم کننده رشد فنیل فتالامات بر عملکرد و اجزای عملکرد روی دو نوع سبزی میوه ای شامل گوجه فرنگی و بادنجان اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل غلظت فنیل فتالامات ( ۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) و ۳ مرحله محلولپاشی به فواصل هر ۱۵ روز بود. نتایج آزمایش در مورد گوجه فرنگی نشان داد، محلول پاشی در شروع گلدهی توانست بیشترین تعداد میوه در بوته ( ۷۳ عدد)، بیشترین عملکرد بوته و عملکرد در واحد سطح (به ترتیب با مقادیر ۵ و ۱۰ کیلو گرم)، را بخود اختصاص داد. در مورد بادنجان بالاترین مقادیر تعداد میوه در بوته (۶/۷) ، وزن تک میوه (۴۴۷/۳ گرم) و عملکرد تک بوته ( ۳ کیلو گرم) مربوط به تیمار اول محلول پاشی، (قبل از باز شدن گل ها) و تیمار دوم محلول پاشی (قبل از باز شدن گل ها بعلاوه دوهفته بعد یا زمان گلدهی) بودند.