مقاله واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم به اسید سالیسیلیک و پلیمر سوپر جاذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم به اسید سالیسیلیک و پلیمر سوپر جاذب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله سوپر جاذب
مقاله نخود دیم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: روشندل مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک و سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم هاشم، آزمایشی در سال ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل های آزمایشی شامل اسید سالیسیلیک در چهار سطح شاهد و محلول پاشی با غلظت های ۰٫۴، ۰٫۸ و ۱٫۲ میلی مول و سوپر جاذب در سه سطح ۰، ۹ و ۱۸ کیلوگرم در هکتار از نوع پلی اکریل آمید بودند. نتایج نشان داد که اثر اسید سالیسیلیک و سوپر جاذب و اثر متقابل آن ها بر صفات تعداد غلاف در بوته، وزن دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. با محلول پاشی ۱٫۲ میلی مول اسید سالیسیلیک عملکرد دانه نسبت به شاهد ۲۵ درصد افزایش نشان داد. بیشترین تعداد غلاف در بوته (۴۰٫۷۳)، وزن دانه در بوته (۱۰٫۳۳ گرم)، تعداد شاخه اصلی در بوته (۱٫۱۱)، عملکرد دانه (۴۵۹ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (۷۹۳٫۶ کیلوگرم در هکتار) از اثر متقابل ۱۸ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب و محلول پاشی با غلظت ۰٫۴ میلی مولار اسید سالیسیلیک حاصل شد. نتایج نشان داد که با استفاده از اسید سالیسلیک و سوپر جاذب در شرایط خشکی می توان به عملکرد قابل قبول دست یافت.