مقاله واکنش عملکرد ماده خشک اسطوخودوس به مقادیر مختلف نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد ماده خشک اسطوخودوس به مقادیر مختلف نیتروژن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوخودوس
مقاله ماده خشک
مقاله نیتروژن
مقاله Lavender

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مزینانی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: هادی پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودهای نیتروژن دار در بالابردن مقدار عملکرد محصولات کشاورزی، توسعه اندام های هوایی، تولید مواد هیدروکربنه از طریق افزایش سطح کربن گیری نقش بسیار مهمی دارند. در این آزمایش سعی شده است اثر نیتروژن بر عملکرد ماده خشک گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) بررسی شود. به این منظور آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری اجرا گردید. تیمارهای ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با منبع اوره نسبت به شاهد بر روی صفات وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک برگ و ساقه، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد شاخه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی کلیه صفات معنی دار شده است و با افزایش مقدار نیتروژن مصرفی در هکتار، صفات مورد بررسی افزایش یافت، به طوری که تیمارهای ۱۵۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین مقدار وزن خشک و تر اندام هوایی، وزن خشک برگ و ساقه را به خود اختصاص داده است.