سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
احسان شاکری – کارشناس ارشد زراعت
غلامحسین تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

اینپژوهش به منظور بررسی واکنش عملکرد ارقام کلزا به تاریخهای مختلفکاشت در سال زراعی ۸۸-۸۷ اجرا گردید آزمایش بصورت کرتهای یکبارخرد شده اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی درچهار سطح وفاکتور فرعی شامل ۱۰ رقم کلزا بود دراین طرح صفات ارتفاع بوته وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شد ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ارقام در تاریخهای مختلف کاشت اختلاف معنی داری داشت عملکرد نیز در تاریخ های کشت مختلف متفاوت بود بیشترین ارتفاع بوته ۱۲۳/۸ سانتی متر مربوط به رقم okapi بود بهترین تاریخ کاشت اواخر شهریور تا اوایل مهر و ارقام slmo46,lkapi,zarfam به ترتیب با عملکرد ۳۱۱۴ و ۲۷۰۵ و ۲۵۴۷ کیلوگرمدرهکتار برتر از سایر ارقام بودند.