مقاله واکنش سرعت رشد غده، سرعت سبزشدن سیب زمینی و دمای خاک به کود سبز غلات زمستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: واکنش سرعت رشد غده، سرعت سبزشدن سیب زمینی و دمای خاک به کود سبز غلات زمستانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم کاشت
مقاله تریتیکاله
مقاله جو
مقاله چاودار
مقاله عملکرد غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن محیا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پور فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثر کود سبز چاودار، جو و تریتیکاله در دو تراکم کاشت بر دمای خاک، سرعت سبز شدن بوته های سیب زمینی، سرعت رشد غده و عملکرد غده سیب زمینی در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل کود سبز جو، تریتیکاله و چاودار هر کدام با دو تراکم کاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (دارای بقایای علف هرز) بودند. نتایج نشان داد، چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب با تولید ۱۵۰۳٫۵ و ۱۳۹۲٫۲ گرم در مترمربع، بیوماس بیشتری را نسبت به سایر تیمارها داشتند. تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتیب ۱۲، ۱۱ و ۷ درصد میانگین دمای خاک در طول دوره کاشت تا سبز شدگی کامل بوته ها را نسبت به شاهد افزایش دادند. افزایش دما در تیمارهای مذکور به ترتیب منجر به افزایش ۲۰، ۱۲ و ۱۱ درصدی سرعت سبزشدن بوته های سیب زمینی در مقایسه با تیمار شاهد شد. افزایش دما و سرعت سبزشدن بوته های سیب زمینی در تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم معمول سبب افزایش سرعت رشد غده سیب زمینی شد، بطوری که تیمارهای مذکور در روز ۶۰ پس از سبزشدن سیب زمینی به حداکثر سرعت رشد غده رسیدند. این در حالی است که سایر تیمارها در روز ۷۵ پس از سبزشدن سیب زمینی حداکثر سرعت رشد غده را داشتند. تیمارهای مورد اشاره با تولید ۵۸٫۲۱، ۵۸٫۸۸ و ۶۵٫۳۷ تن در هکتار بیشترین عملکرد غده سیب زمینی را دارا بودند و به ترتیب ۳۳، ۳۵ و ۵۰ درصد در مقایسه با شاهد افزایش نشان دادند.