مقاله واکنش زراعی و فیزیولوژیکی دو رقم گندم به اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کمبود آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: واکنش زراعی و فیزیولوژیکی دو رقم گندم به اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کمبود آب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع آبیاری
مقاله سالیسلیک اسید
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقبای حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش زراعی و فیزیولوژیکی دو رقم گندم به اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح: آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله شیری و قطع آبیاری در مرحله خمیری شدن دانه به عنوان عامل اصلی و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح: مصرف ۱ میلی مولار و عدم مصرف و دو رقم گندم الوند و شهریار به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.، نتایج تحقیق نشان داد با قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه محتوی نسبی آب برگ و عملکرد دانه کاهش و نشت یونی افزایش یافت. قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه را به ترتیب ۲۴% و ۱۵% کاهش داد. مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه را به ترتیب ۷٫۲، ۷ و ۸٫۷ درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۶۹۸ کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری مطلوب، مصرف سالیسیلیک اسید و رقم الوند حاصل شد. در شرایط قطع آبیاری بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۳۷۸ کیلوگرم در هکتار از اثر متقابل تیمار قطع آبیاری در مرحله خمیری، مصرف سالیسیلیک اسید و رقم شهریار بدست آمد. لذا در شرایط کم آبی می توان با کشت رقم شهریار و مصرف اسید سالیسیلیک به نتیجه قابل قبول دست یافت.