سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین موسوی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رضا عطاپور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله عملکرد توربین بادی با ژنراتور دو سو تغذیه در هنگام وقوع خطا در شبکه با استفاده از محیط شبیه سازی نرم افزار MATLAB/SMULINK مورد بررسی قرارگرفته است نتایج شبیه سازی رفتار گذرای توربین بادی با ژنراتور دو سو تغذیه هنگامی که خطای اتصال کوتاه در پایانه های مولد رخ داده است را نشان میدهد بعد از برطرف شدن خطای اتصال کوتاه سیستم کنترل ارائه شده قادر به بازگرداندن توربین بادی به شرایط نرمال قبل از خطا میباشد کارایی سیستم کنترل با شبیه سازی در هنگام وقوع خطا و بعد از رفع آن نشان داده شده است.