سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سلمانیان شفا – کارشناس دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
محمدحسین مشکینی – معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
جعفر انزوایی – دبیر کمیته بحران و شرایط اضطراری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت و جایگاه انرژی برق بعنوان یک انرژی حیاتی درزندگی روزمره انسان و با توجه به گسترش شبکه های توزیع برق در تمامی نقاط کشور لزوم تدوین و استقرار فرایند بحران و شرایط اضطراری در شرکتهای توزیع نیروی برق با هدف تامین برق مورد نیاز مردم در حوادث و بحران ها لازم و ضروری است ا زاین رو شرکتهای توزیع برق می بایست ضمن استقرار فرایند مذکور در نقشه فرایندی سازمان خود نسبت به ایجاد آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و تدوین راهکارها و سناریوهای لازم برای تامین برق نقاط حساس در هنگام بحران در سازمان خود در کوتاهترین زمان ممکن همت گمارند این مقاله بیانگر روشها و پیش نیازهای استقرار فرایند بحران و شرایط اضطراری در شرکتهای توزیع نیروی برق جهت تامین برق مشترکین حساس و مردم در بحران ها می باشد.