سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر امینی فر – دانشگاه امام حسین-دانشکده علوم و مهندسی، مرکز تحقیقات کاربرد شیمی
فاطمه کاملی – دانشگاه امام حسین-دانشکده علوم و مهندسی، مرکز تحقیقات کاربرد شیمی

چکیده:

عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بکار گرفته می شود شامل جذب این مواد توسط کریستال های هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزات با ابعاد نانو متری است. نانو کریستال های اکسید فلزات دارای اتم های واکنش پذیر پایدار شده در سطح خود هستند که این امر باعث واکنش پذیری بیشتر آنها می شود. تجمع نانو کریستال های اکسید فلزات روی مواد سمی باعث جذب بیشتر آنها می گردد که این جذب به صورت فیزیکی شیمیایی و یا تواما صورت می پذیرد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از ویژگی های ترکیبات نانو بتوانیم نانو ذره ی مناسب در جهت رفع آلودگی ترکیبات فسفردار را انتخاب و شرایط مطلوب را برای این واکنش گزارش نماییم.