مقاله واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی خاک از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکروفون خاک
مقاله تنوع زیستی
مقاله یونجه
مقاله گندم کم نهاده
مقاله گندم پرنهاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسام قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنودیزدی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماکروفون های ساکن در خاک از اجزای مهم تنوع زیستی خاک به شمار می روند. با هدف بررسی تاثیر نوع محصول و شیوه مدیریت زراعی بر جامعه ماکروفون خاک سه زیستگاه شامل مزارع یونجه، مزارع کم نهاده گندم و مزارع پرنهاده گندم مورد پیمایش قرار گرفت. برای هر زیستگاه شش واحد نمونه گیری منظور گردید. در هر واحد نمونه گیری ماکروفون های خاک با استفاده از تله های چاله ای جمع آوری و به تفکیک خانواده شمارش شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیزهای تقابل، تشابه و تجزیه به مولفه های اصلی انجام گرفت. نتایج آنالیز تقابل نشان داد که شاخص شانون در محصول یونجه (۲٫۱۱) بیش از محصول گندم (۱٫۸۸) می باشد. انجام آنالیز تشابه حاکی از اختلاف در ترکیب جامعه ماکروفون خاک دو محصول داشت به نحوی که ماکروفون های مفید شامل عنکبوتیان، سوسک زمینی و کرم های خاکی در محصول یونجه فراوان تر بودند. پایائی و تخریب کمتر محصول یونجه عامل اصلی این فراوانی تشخیص داده شد. در حالی که اختلاف محسوسی بین دو شیوه مدیریت کم نهاده و پرنهاده گندم از نظر شاخص های تنوع مشاهده نگردید با این وجود ترکیب متفاوتی از ماکروفون ها در دو شیوه مدیریتی شکل گرفت. گرایش ماکروفون های مفید خاک به سکونت در زیستگاه کم نهاده قابل درک بود. عمده اختلاف در ترکیب ماکروفون ها به عدم کاربرد علف کش ها و مصرف کمتر کودهای نیتروژنه در زیستگاه کم نهاده گندم نسبت داده شد. به طور کلی نتیجه گرفته شد که بهبود تنوع زیستی ماکروفون های خاک نیازمند بکارگیری مدیریت کم نهاده و وارد کردن بقولات در برنامه تناوب زراعی می باشد.