مقاله واکنش بازار سهام تهران به نرخ ارز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: واکنش بازار سهام تهران به نرخ ارز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار سهام
مقاله نرخ آزاد ارز
مقاله همجمعی
مقاله برونزایی ضعیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موتمنی مانی
جناب آقای / سرکار خانم: آریانی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فاصله زمانی ۹۲-۱۳۹۰ شاخص کل بازار سهام تهران و نرخ آزاد ارز به طور همزمان و به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. با توجه به شرایط اقتصادی ایران در آن دوره، این فرضیه قوت گرفت که بازار سهام تهران تحت تاثیر جهش نرخ آزاد ارز به چنین رشدی دست یافته است. این مطالعه در پی آزمون فرضیه فوق با استفاده از روش همجمعی است. به این منظور از اطلاعات روزانه شاخص کل بازار سهام تهران و قیمت دلار در بازار آزاد از ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ الی ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه همجمعی بین بازار سهام و نرخ آزاد ارز می باشد. واکنش آنی بازار سهام با تکانه نرخ ارز همسو بوده ولی در جهت مقابل، واکنش نرخ ارز منفی برآورد شده است. در الگوی تصحیح خطا، نرخ ارز برونزای ضعیف می باشد.