مقاله واکنش ارقام پاییزه گلرنگ به تنش خشکی در منطقه شهرری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام پاییزه گلرنگ به تنش خشکی در منطقه شهرری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تنش خشکی
مقاله اجزاء عملکرد
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور امید
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی عمده ترین عامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی از جمله گلرنگ (Carthamus tinctorius L) در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مرحله ظهور طبق ها بر برخی ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در پاییز سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. آبیاری کامل در تمام طول دوره رشد (شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری در مرحله ظهور طبق ها تا انتهای فصل رشد) به عنوان عامل اصلی و ارقام گلرنگ شامل گلدشت، پدیده و KW به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گردید. به طورکلی تنش خشکی در مرحله ظهور طبق ها، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه و عملکرد دانه را به ترتیب ۱۱٫۴۶، ۲۷٫۶۵، ۱۴٫۳۱ و ۴۵٫۷۵ درصد نسبت به شاهد کاهش داد. بر اساس نتایج حاصل در شرایط بدون تنش رقم گلدشت نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت.