سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مه لقا رضایی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
محسن موذن – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
حاج علی اوغلی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

پریدوتیتهای چالدران بخشی از مجموعه سنگهای آمیزهیرنگین شمالغرب کشور موسوم به افیولیت- های خوی- ماکو میباشند. این پریدوتیتها که بیشتر دارای ترکیب هارزبورژیتی هستند، به دو گروه پریدوتیتهای سرپانتینیشده و سرپانتینیتهای دگرگون تقسیمبندی میشوند. با استفاده از مطالعات پتروگرافی، کانیشناسی و روابط بافتی، فرآین دهای سرپانتینیشدن پریدوتیتهای چالدران بررسی شده و واکنشهای دگرگونی، شرایط ترمودینامکی سرپانتینیشدن و دگرگونی آنها تعیین شده است. مطالعات انجام شده نشان میدهند، پریدوتیتهای چالدران در مرحله اول پس از جایگیری در پوسته به میزان متفاوت سرپانتینیشده و سپس در رخساره شیستسبز بالایی تا آمفیبولیتپایینی دگرگون شده اند.