سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش فرهود – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلینیک ژنتیک تهران

چکیده:

هر چند واژه پروفشن به طور عام برابر حرفه و شغل قرار داده می شود، ولی درواقع پروفشن ها به حرفه های دانش بنیاد، همراه با تعهدنامه (سوگندنامه) و اصول و ملاحظات اخلاقی شدید و سنگین، گفته می شود. اعضاء پروفشن ها، افرادیهستند که به یک خدمت خیر عالی (شغل شریف ) پرداخته و در برابر سازمان آموزش دهنده و تربیت کننده حرفه ای خود و نیز در برابر جامعه ای که خدماتایشان را شریف و ارجمند ب ه شمار می آورد، بر اساس آیین نامه داخلی یا کداتیکز آن پروفشن، متعهد و پاسخگو خواهند بود. افتراق پروفشن های واقعی پروفشن نماها و پروفشن های دولتی بر اساس تفاوت های تعریف شده در هر سه مورد بسیار مهم و ضروری است که در این نوشتار، به آن پرداخته شده است