سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی علیپورجهانگیری – دانش آموختگان کارشناسی ارشد، کشاورزی اکولوژیک، دانشگاه شهید بهشتی
آگرین داوری –
آرش قلعه گلاب بهبهانی –

چکیده:

در این تحقیق شاخص های کارایی انرژی در کشت بوم های برنج استان مازندران (شهرستان بابلسر) و گیلان (شهرستان لاهیجان) در سال ۱۳۸۸ مطالعه گردید. یافتهها نشان داد،کل انرژی ورودی و خروجی به مزارع لاهیجان به ترتیب ۴۳۲۵۴/۳ و ۱۲۲۹۱۳/۱۶ مگاژول و به مزارع بابلسر ۴۰۳۴۲/۲۲ و ۱۲۷۱۸۲/۷ مگاژول بوده است که در گیلان بیشترین سهم انرژی ورودی مربوط به آب( ۳۹ %)، نیروی الکتریسیته( ۲۴ %) وکود نیتروژنه( ۱۹ %) و در استان مازندران مربوط به انرژی آب ( ۴۱ %)، کود نیتروژنه ( ۱۹ %)، الکتریسیته ( ۱۴ %) بود. نتایج همچنین نشان داد که کارایی انرژی این کشت بوم ها در گیلان ۲/۸۴ و بهره وری انرژی ۰/۱۰و نسبت انرژی آب ۳۹ % و در استان مازندران این شاخص ها به ترتیب ۳/۱۵ و ۰/۱۱ و ۴۱% میباشند.بر اساس این نتایج مشخص گردید که به دلیل استفاده از سیستم آبیاری غرقابی و همچنین استحصال آب از منابع زیرزمینی توسط پمپ های الکتریکی و مصرف زیاد کودهای نیتروژنه، نهاده آ ب بیشترین سهم را در بین انرژی های ورودی به کشت بوم ها دارا می باشندکه خود باعث افزایش مصرف انرژی در واحد سطح و همچنین کاهش کارایی و بهره وری انرژی شده است