سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه
حسن اسدپور – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران.
رضا رستمیان – استادیار گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای غذایی جامعه امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا پس از وقوع انقلاب صنعتی و پیشرفت شگرف تکنولوژی کشاورزی صنعتی جهت تامین نیازهای غذایی جامعه شکل گرفت. کشاورزی صنعتی با آنکه توانست در کوتاه مدت میزان تولید مواد غذایی را افزایش دهد اما مشکلات و مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری را سبب گردید و این نگرانی را بوجود آورد که در آینده سطح منابع در دسترس و مورد نیاز جهت فعالیت های کشاورزی کاهش یابد و یا آسیب جدی ببیند، و تامین نیازهای غذایی جامعه با تردید روبرو گرددلذا این امر منجر به توجه متخصصان کشاورزی به سیستم کشاورزی پایدار گردید. بنابر تعریف فائو کشاورزی پایدار عبارت است از مدیریت حفاظت از منابع طبیعی و هدایت دگرگونی های تکنولوزیکی و نهادی در راستایی متضمن از ارضای نیاز های بشری من جمله امنیت غذایی نسل های حاضر و آینده باشد. متاسفانه با اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی و حیاتی در تامین امنیت غذایی جامعه دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و تامین امنیت غذایی در بلند مدت ایفا نماید این مقوله در حد تغاریف و مقالات مربوط باقی مانده است. بدین سبب این پژوهش به بررسی راهبرد های موثر در کشاورزی پایدار در راستای تامین امنیت غذایی جامعه و ضرورت آن می پردازد. جهت جمعآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای، گردآوری، مشاهده و مصاحبه بهره گرفته شده است