سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تکتم سالاری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی عطار مشهد
پوریا ایلدرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
علیرضا جاودانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
امیر رضا مهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:

امروزه بشر بابحرانهایی نظیر پدیده گرمایش جهانی کمبود منابع انرژی و الودگی های زیست محیطی دست وپنجه نرم می کند باتوجه به حجم زیاد ساخت وس از ساختمانها نقش بسزایی برروی منابع انرژی محیط زیست زیبایی و توسعه پایدار شهری ایفا می کنند دراین راستا به منظور رسیدن به اهداف بهینه ای و راندمان بالاتر درزمینه مصرف انرژی باید ساختارکلی ساختمان درتمامی جوانب مورد بررسی قرارگیرد لازمه این امر برداشتن گامهایی موثرتوسط دست ا ندرکاران و مجریان این صنعت می باشد این امرمیسرنیست جز با جایگزینی الگوهای زیرساختی صحیح مبتنی برتعادل بین محیط زیست بهینه سازی و طراحی اصولی برای براورده کردن نیازهای فعلی به گونه ای که با براورد و مدیریت صحیح استفاده ازمنابع انرژی تون نسلهای بعد جهت تامین انرژی کاهش نیابد دراین راستا داشتن دانش و اگاهی ازفناوری ها و انرژی های پایدار منجر به ارایه راهکارهای کارامد جهت برون رفت ازمشکلات پیشروی این صنعت میشود درپژوهش انجام شده با استفاده ازماتریس SWOTضمن تعیین فرصت ها تهدیدها و نقاط قوت و نقاط ضعف درصنعت ساختمان سازی سبز به بررسی و ارایه استراتژی های مناسب درامرمعماری پایدار پرداخت و راهکارهایی جهت توسعه فراگیر این صنعت ارایه گردیده است با این وجود آنچه مانع رسیدن به مرحله فراگیر استفاده ازمعماری پایدار شده است عدم شناخت کافی و صحیح ازمزایای این صنعت می باشد امید است با استفاده ازایده های معماری پایدار بتوان با ایجادنگرش نوین درعرصه ساختمان و بهبود شرایط ساخت وساز تحولی اساسی دربهینه سازی مصرف انرژی همراه با اسایش برای ساکنین به ارمغان آورد