سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود تقوایی – دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه اصفهان
مجید منتظری – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جهانبخش احمدی مهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

اقلیم از مهمترین عوامل محیطی موثر در طراحی و ساخت مساکن می باشد انسان به تجربه آموخته است که به کمک معماری شرایط حرارتی مناسب را برای خود فراهم سازد اما رشد بی رویه جمعیت و نیاز به مسکن و سرپناه و عدم آشنایی کافی بعضی معماران با مقوله تنظیم شرایط محیطی موجب کم توجهی و بی توجهی به این امر مهم گردیده که به تبع آن گاهی سرپناه آدمی خود موجب ناراحتی حرارتی می شود توجه به اهداف عمده طراهحی اقلیمی درهر منطقه آب و هوایی و اینده نگری درجهت تحقق بخشیدن به این اهداف موجب سازگاری و هماهنگی ساختمان ها با شرایط اقلیمی و صرفه جویی در مصرف انرژی وهویت یابی معماری در هر ناحیه اقلیمی خواهد شد. شهریاسوج در ردیف نوشرهایی است که از دهه چهل به بعد تاسیس گردید از آنجایی که شهر فاقدبافت تاریخی و قدیمی است و د رمنطقه ای کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل متمایل به گرم واقع گردیده است و به لحاظ ساختمان سازی عمدتا دارای ساختمان های جدید می باشد