سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد عیسی خانی – دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اصغر فانی – استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهرا

چکیده:

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیر گذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج علکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های تعلق خاطر کارکنان در یک گروه صنعتی با استفاده از رویرکد پژوهش کیفی می پردازد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های عمیق انجام شده با استفاده از رویکرد داده بنیاد، ریشه ها و عوامل اصلی ایجاد تعلق خاطر کاری نشان می دهد. یافته های این پژوهش ضمن هم سویی کامل با نتایج پژ<هش های کمی انجام شده پیشین، توانسته است تجزیه زنده کارکنان از تعلق خاطر را با نداهایی از بطن سازمان و از دل تجربه و زبان مشارکت کنندگان در پژوهش به تصویر کشیده و درکی کامل و عمیق از تعلق خاطر کاری کارکنان و عوامل ایجاد کننده آن ارائه نماید.