سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید رضا کمالی بانیانی – مربی دانشگاه پیام نور فسا
مهدی رضا کمالی بانیانی – دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

چکیده:

بی شک از اساسی ترین نیازهای بشر ،ضرورت وجود محیطی ایمن و سرشار از آرامش است.لذا آدمی هماره در پی مکانی آرام ،همتراز و همساز با بهداشت و سلامت می باشد .در سالهای اخیر ،گامهای موثر و قابل توجهی در سطح ملی و جهانی در هاله ی بهداشت و محیط زیست و تقابل و منطق های گفتگویی مابین آنان ،در کنار یکدیگر برداشته شده است .لذا در زمان واکاوی و آنالیز این رابطه ،می بایست ،پرتوافشانی ها این تأثیرات را بر جوامع انسانی را نیز به حساب آورد .بنایراین با عنایت به اهمیت این مضمون ،و نیاز اساسی نوع بشر به این تقابل ،در این مقاله به بررسی و واکاوی شاخصه ها و شاخه های روابط بینامتنی بهداشت و محیط زیست پرداخته می شود ..