سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
علی اسدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
زهرا کامیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه توسعه روزافزون فناوری های اطلاعاتی در تمامی عرصه های دانش از جمله کشاورزی روز به روز افزایش می یابد و اهمیت وجود چنین اطلاعاتی که توسط ماه واره ها ارسال می شود آشکارتر می گردد این ماهواره ها و کانالهای ارتباطی در تمامی موارد اخبار و اطلاعات مرتبط به کشاورزی از قبیل خواص فیزیکی خاک میزان رطوبت، میزان محصول نقشه های آفات گیاهان زراعی و علفهای هرز و … را در اختیار کاربران قرارمیدهند که به این طریق می توان مدیریت جامعی را برکشاورزی اعمال نمود حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی یکی از رویکردهای مهم در توسعه پایدار است و نظر به اینکه سیستمهای سنتی کشاورزی با روشهای غیردقیق و مصرف بی رویه کودها علف کش ها و آفت کش های شیمیایی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست می باشندلذا متخصصین علوم زراعی در سالیان اخیر بدنبال شیوه های نوینی درمدیریت مزرعه بوده اند که علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی تولید را بالا ببرد.