سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

سرمایه اجتماعی شکل نوینی از سرمایه های اقتصادی است که به چگونگی روابط انسانی میان آحاد جامعه می پردازد امروزه تمام جوامع براهمیت وجود سرمایه اجتماعی در کنار سایر سرمایه های اقتصادی از جمله سرمایه فیزیکی سرمایه انسانی و .. صحه گذاشته و رشد وتوسعه خود را در گرو وجود سرمایه اجتماعی در جامعه خود می بینند سرمایه اجتماعی دارایمولفه های گوناگونی از جمله مشارکت احترام متقابل اعتماد، احسان و … می باشد که یکی از مهمترین آنها فداکاری می باشد که در فرهنگ اسلامی از آن به عنوان ایثار و شهادت یاد می شود. وجود روحیه ایثار و شهادت طلبی در جامعه تقویت سرمایه اجتماعی شده و تقویت سرمایه اجتماعی نیز می تواند اثرات سرریزی داشته باشد که یکی از آنها بالارفتن روحیه ایثار و شهادت طلبی درجامعه است پساین دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. موضوع فوق موضوعی است که تاکنون درایران مطالعه در خصوص آن انجام نشده و نگارندگان با ارایه مدلی جامعه به بیان این رابطه خواهند پرداخت