سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی صفری گرایلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
علی اصغر قربانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
یاسر رضایی پیته نوئی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

هدف اول این مطالعه ، افزایش میزان آگاهی و شناخت، پیرامون سوگیری ها در تصمیمات افراد است. دومین هدف آن است که برای متخصصین حوزه رفتار مصرف کننده ، استراتژی هایی را جهت بهبود تصمیمات مالیمصرف کنندگان فراهم آورد. سپس سوگیری در تصمیمات افراد در فرآیند تصمیم گیری ۷ مرحله ای تبیین می گردد. فرض برآن است که افراد در خصوص افزایش ثروت آتی خود مسئولیت پذیر بوده و بطور فزاینده ایبسیاری از تصمیمات مالی خود را در یک محیط پیچیده اتخاذ می نمایند. در شرایط کنونی، افراد بسیاری با شرایط ابهام مالی روبرو بوده و زیان قابل توجهی را متحمل می شوند. این مقاله پشتیبان گسترش برنامه هایآموزش مالی در راستای بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران در یک چارچوب مالی رفتاری می باشد. آموزش دهندگان می بایست بر مشاوره های مالی جامعی که تمامی جنبه های مالی ، روانشناسی و اجتماعی رابطور همزمان در نظر می گیرد ، تمرکز نمایند