مقاله واکاوی کارکرد اسطوره های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: واکاوی کارکرد اسطوره های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبدالعزیز مقالح
مقاله اسطوره های یونانی
مقاله کارکرد اسطوره
مقاله رمز و نماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ضاد رسول
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی تبار آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبدالعزیز مقالح شاعر معاصر یمنی از جمله شاعرانی است که در بیان تجارب و مفاهیم شعری خویش از اسطوره ملل مختلف، بهره فراوان گرفته است. در این میان بهره گیری شاعر از اسطوره های یونانی، جلوه ای بارز و خاص یافته است. هر چند در ابتدای بهره گیری از این عنصر شعری، مقالح نیز همچون بسیاری از شاعران تنها به نقل ساده اسطوره پرداخته و کارکرد اسطوره در شعر وی جنبه اشاری یافته است، اما دیری نمی گذرد که شاعر موفق می گردد بر تن اسطوره، تجربه های معاصر خویش را بپوشاند و با تقویت بعد نمادین و سمبولیک اسطوره مورد نظر خویش، آنچنان که می خواهد از دغدغه ها و آمال خویش، داد سخن سر دهد. شاید بتوان گفت که مهمترین هدف شاعر در بهره گیری از اسطوره این است که مردم خویش را از ظلم بی حد و حصر حکومت آگاه ساخته، در راه بیداری مردم گام بردارد و بدینسان خویشتن را نیز از گزند حکومت در امان دارد.
در این جستار برآنیم تا پس از نگاهی گذرا به چگونگی ورود اسطوره به دنیای شعری عرب و ارتباط تنگاتنگ آن با ادبیات، به بررسی و تحلیل اسطوره های یونانی به کار گرفته شده از سوی شاعر و میزان موفقیت شاعر در این بهره گیری بپردازیم.