مقاله واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تاکید بر ژئوپلیتیک غذا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه ژئوپلیتیک از صفحه ۱۶۰ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تاکید بر ژئوپلیتیک غذا
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غذا
مقاله امنیت غذایی
مقاله قدرت
مقاله ژئوپلیتیک غذا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قالیباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگاهی فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزی و تولید مواد غذایی در دهه های اخیر، همواره یکی از مسائل مهم جهانی بوده و کلیه کشورها اعم از صادرکنند و واردکننده را با چالش های فزاینده ای روبه رو ساخته است. این پژوهش به منظور واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تاکید بر ژئوپلیتیک غذا، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تبیین علی بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در دهه های اخیر، مولفه های طبیعی نظیر تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آب و کمبود زمین و چالش برای استفاده مستقیم و غیرمستقیم از آن به همراه مولفه های انسانی از قبیل رشد جمعیت، افزایش طبقه متوسط و شهرنشین، بحران انرژی و رقابت بین تولید مواد غذایی و سوخت های فسیلی، نقش سازمان های بین المللی و کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سطح جهانی، غذا را به یکی از موضوعات مهم ژئوپلیتیک بدل ساخته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که تحلیل مناسب مباحث مربوط به غذا و امنیت غذایی و تبیین آن، در یک چارچوب ژئوپلیتیکی بسیار راهگشا خواهد بود.