مقاله واکاوی و بررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: واکاوی و بررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونی های تولید روستایی
مقاله توسعه روستایی
مقاله استان خراسان رضوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوزرجمهری خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده بزاز مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی و واکاوی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی است. بدین منظور عوامل موثر بر توسعه تعاونی ها در سه بعد درون سازمانی، برون سازمانی و ساختاری با استفاده از مدل راهبردی سوات تجزیه و تحلیل شده است. در این بررسی ۳۴ شاخص شناسایی و از طریق مصاحبه حضوری با کارشناسان و تکمیل پرسشنامه، با تکنیک آنتروپی وزن دهی و اولویت بندی شدند. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها به منظور توسعه تعاونی های تولید، به ارائه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی پرداخته شود. نتیجه نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در توسعه تعاونی ها، در اولویت نخست استراتژی های تهاجمی اند و استراتژی محافظه کارانه در اولویت دوم قرار می گیرد. در واقع استراتژی SO4 با امتیاز ۱٫۱۹ به مثابه بهترین استراتژی در توسعه تعاونی ها تلقی می گردد. استراتژی مذکور با کمک های دولتی از طریق فراهم نمودن منابع مالی، زیرساخت ها و بستر قانونی عملی می گردد. در عین حال استراتژی محافظه کارانه WO1 با امتیاز ۱٫۱۷ موثرترین راهبرد پس از استراتژی تهاجمی قلمداد می شود که بر رفع مشکلات مالی و اعتباری و استفاده موثرتر از منابع مالی و انسانی تاکید دارد. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر عملکرد ضعیف تعاونی هاست و بدیهی است زمینه ها و زیرساخت های لازم در زمینه هایی چون بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح و ارائه سیاست های صحیح توسط دولت می تواند زمینه ای مناسب برای رفع محدودیت ها و استفاده مطلوب از ظرفیت های درونی و فرصت های بیرونی فراهم آورد.