مقاله واکاوی نگرشهای عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مدیریت شهری به منظور ارائه چارچوبی منطبق بر پارادایم پایداری در تامین مالی شهرداری ها (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: واکاوی نگرشهای عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مدیریت شهری به منظور ارائه چارچوبی منطبق بر پارادایم پایداری در تامین مالی شهرداری ها (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله حمل ونقل شهری
مقاله ترافیک
مقاله تامین مالی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آل شیخ علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون در زمینه آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک در کلانشهر تهران بسیار سخن رفته و مطالعات، پژوهشها و طرحهای متعددی انجام یافته است. اما مساله این است؛ که به آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک حاصله تنها به عنوان واقعیات هزینه زا نگریسته شده است. وبه این امر که خود این پدیده مخرب علاوه بر طبیعت بسیار هزینه زای آن می تواند در تامین حداقل مقداری از هزینه های بار شده در شهرداری ها به کار آید توجه نشده است.که در این زمینه، به نظر می رسد، این امر می تواند ریشه در نگرش غالب عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری و ترافیک در کلانشهر تهران داشته باشد. لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به هدف بهره گیری در تامین مالی شهرداری ها و در این چارچوب، ارائه راهکارهای پیشنهادی وتوصیه های سیاستی به واکاوی نگرشهای عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری و ترافیک در جهان مبتنی بر چهار نوع نگرش استاندارد نشر،نگرش استاندارد کیفیت هوا، نگرش مالیات نشر و نگرش هزینه-سود به تحقیق پرداخت. بر مبنای یافته های تحقیق، نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از ترافیک کلانشهر تهران مبتنی بر نگرش استاندارد نشر می باشد، که تاکید بیش از حد بر این نگرش و عدم استفاده از نگرشهای دیگر در راهبردها و راهکارها موجب شده است که اقدامات صورت گرفته تنها هزینه زا بوده و در این زمینه از قابلیتهای تامین مالی کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک در کلانشهر تهران بهره کافی به عمل نیاید. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهای عملی و توصیه های سیاستی در زمینه مالی شهرداری کلان شهر تهران که می تواند در سایر کلانشهرها نیز مورد استفاده باشد، پیشنهاد گردید.