مقاله واکاوی نیازهای عمومی و زبانی فارسی آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: واکاوی نیازهای عمومی و زبانی فارسی آموزان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزشی
مقاله نیاز
مقاله نیازسنجی
مقاله آموزش زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«واکاوی نیازها»، اصطلاحی که به گفته لانگ نزدیک به ۳۰ سال است که در حوزه آموزش زبان مطرح شده است، به معنای آگاهی کامل از نیازهای زبان آموزان در زبان مقصد است که بر اساس آن دوره های آموزشی طراحی، محتوای دروس مشخص و آزمون ها طرح و ارزیابی می شوند. منظور از «نیاز»، فاصله وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب است و یک برنامه مناسب و تصمیم گیری درست باید در صورت امکان و به بهترین روش این خلاء را پر کند. واکاوی نیازها، بخشی از برنامه ریزی آموزشی نیز هست؛ زیرا، بسیاری از مسائل آموزش مانند استفاده از داده های طبیعی و مسائلی از این دست نیازمند داده های نیازسنجی است.
در زبان فارسی هیچ پژوهشی در حوزه واکاوی نیازهای عمومی فارسی آموزان انجام نشده است؛ اگرچه مراکزی مانند “جامعه المصطفی” برنامه آموزشی مطابق با اهداف این مرکز دارند، اما هیچ دوره آموزشی یا کتاب درسی ای بر اساس نیازهای عمومی فارسی آموزان نوشته نشده است. مبنای چهارچوب، ترتیب و محتوای دروس سلیقه نویسندگان است و پیکره ای از نیازهای زبان آموز این ارکان را مشخص نمی کنند.