مقاله واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهی (علوم انسانی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک نوشتاری
مقاله برون فکنی اندیشه
مقاله زبان فارسی
مقاله داده های شفاهی
مقاله راه کارهای درک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنسولی هزاره بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فضائلی سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخیر، تحقیقات مرتبط با کشف فرایندهای درک نوشتاری (خواندن) در زبان های اول و دوم فراگیرندگان زبان با استفاده از روش برون فکنی اندیشه، سیری افزایشی را نشان می دهد. در مقاله حاضر، داده های بیانی یک دانشجوی کره ای را که بر اساس روش برون فکنی اندیشه به دست آمده است، تحلیل می کنیم تا بدین وسیله، الگوی خواندن او را از طریق راه کارهای مورد استفاده اش برای حل مشکلات هنگام خواندن متن تعیین کنیم. این تحقیق با استفاده از روش سطح یک گزارش های کلامی هم زمان در مدل اریکسون و سایمون (۱۹۹۳) انجام شده است. داده های بیانی شرکت کننده کره ای نشان می دهد که او هنگام تعامل با متن، برای مقابله با مشکلات درک متن، از راه کارهای استنباطی یا مربوط به فرایند مرتبه بالا تر درک و راه کارهای متنی یا مربوط به فرایند مرتبه پایین تر درک بهره گرفته است. فرایندهای مرتبه بالا تر درک به ترتیب فراوانی، در حوزه های فراشناختی، ارزیابی و استنباط قرار دارند. درباره فرایندهای مرتبه پایین تر درک، این دانشجو بیشتر، از راه کار رمزشکنی واژگانی استفاده کرده و بنابراین، مدل خواندن او از نوع تعاملی – استنباطی است. نتایج این پژوهش به درک بهتر تعامل فراگیرندگان زبان فارسی با متن، شناسایی حوزه های مشکل آفرین در این بخش و نیز طراحی روش های آموزشی مفید تر برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کمک می کند.