مقاله واکاوی موانع و چالش های توسعه گردشگری روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه میزبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: واکاوی موانع و چالش های توسعه گردشگری روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه میزبان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله توسعه پایدار
مقاله توسعه روستایی
مقاله موانع
مقاله دنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان بروجنی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گام نخست در توسعه گردشگری روستایی، شناسایی موانع و چالش های آن است. بنابراین، هدف این مقاله شناسایی دیدگاه روستانشینان منطقه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد پیرامون موانع و چالش های توسعه گردشگری در این منطقه بود. برای این منظور از روش پیمایش و نمونه گیری طبقه ای ساده با انتصاب متناسب استفاده به عمل آمد. در مرحله نخست، روستاهای گردشگری منطقه دنا شناسایی و با استفاده از جدول نمونه گیری، حجم نمونه ۱۱۵ خانوار روستایی برآورد گردید. آن گاه، سهم هر روستا از نمونه تعیین شد. در هر خانوار از یک زن و مرد (زوج) مصاحبه ساختارمند به عمل آمد. در مجموع ۲۳۰ زن و مرد روستایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که روایی صوری آن تایید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و مقدار آلفای کرونباخ بیش از ۰٫۵۷ برای متغیرهای گوناگون به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS17 و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده به استخراج هشت مانع توسعه گردشگری روستایی در منطقه دنا منجر گردید که ۶۶٫۴۵ درصد از واریانس کل را تبیین می نمودند. این موانع عبارتند از: سازمانی (۳۲٫۳۴%)، اجتماعی (۱۱٫۶۵%)، رفاهی (۴٫۸۳%)، تسهیلاتی (۴٫۰۷%)، فرهنگی (۳٫۸۹%)، ارتباطی (۳٫۶۸%)، مردمی (۳٫۱۰%)، و اقتصادی (۲٫۸۷%). بنابراین، برای توسعه گردشگری روستایی در منطقه دنا توصیه می گردد در بعد سازمانی، ایستگاه ها یا واحدهای خصوصی گردشگری در روستاهای هدف ایجاد گردد، تا ضمن راهنمایی، به سازماندهی، اطلاع رسانی و نصب و تجهیز تابلوهای راهنما همت گمارند. در بعد اجتماعی نیز با برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره های گردشگری جامعه میزبان را آماده پذیرش گردشگران نمایند. فزون بر آن، در جهت توسعه زیرساخت های گردشگری در منطقه دنا از سیاست های حمایتی و تشویقی بهره گیری شود. بر همین اساس، خدمات رسانی بهینه در زمینه امور زیربنایی نظیر راه های ارتباطی، آب، برق و تاسیسات ورزشی و بهداشتی نیز می تواند موثر واقع شود.