مقاله واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط مشی های عمومی در ج.ا. ایران: مطالعه خط مشی های مالیاتی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۳۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط مشی های عمومی در ج.ا. ایران: مطالعه خط مشی های مالیاتی کشور
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط مشی های عمومی
مقاله نظام سیاسی
مقاله عدم موفقیت خط مشی ها
مقاله مدیریت دولتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کردنائیج اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خط مشی های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام های سیاسی هستند. دولت ها اراده ملی را در پرتو خط مشی های عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط مشی های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خط مشی ها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط مشی های عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که بی توجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصت ها در اجرای خط مشی های ملی، بی ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط مشی ها، نا هم سویی ابزارهای اجرای خط مشی های ملی، بحران های داخلی و خارجی موثر بر اجرای خط مشی ها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خط مشی های ملی و …. از مهم ترین عوامل کلیدی مانع زای اجرای خط مشی های عمومی در ایران هستند.