مقاله واکاوی سیستم اکوتوریسم پایدار در ارتباط با مخاطرات طبیعی استان مازندران با بهره گیری از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۰ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: واکاوی سیستم اکوتوریسم پایدار در ارتباط با مخاطرات طبیعی استان مازندران با بهره گیری از GIS
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوریسم پایدار
مقاله مخاطرات طبیعی
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: شاه کرمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آسو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان مازندران به سبب ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی، طبیعی و غیره از استان های ممتاز ایران در اکوتوریسم می باشد. اما این استان به مانند کشور ایران بلاخیز بوده به طوری که سالانه به طور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ مخاطره طبیعی درآن اتفاق می افتد. لذا به نظر می رسد که سیستم اکوتوریسم پایدار استان مازندران با مخاطرات طبیعی مواجه باشد. در این راستا، این پژوهش از آنجا که سیستم گردشگری متشکل از گردشگر، جاذبه های طبیعی، راهها و اماکن اقامتی و مخاطرات طبیعی در بستری از مکان می باشند. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزار مدیریت داده های مکانی در ارتباط با داده های توصیفی به واکاوی ظرفیت های استان در قالب چهار فعالیت کوهنوردی، تفریحات زمستانی، اکوتوریسم آبی و دامنه نوردی و سپس واکاوی مخاطرات طبیعی سیل و بهمن در ارتباط با این فعالیت ها، راههای دسترسی و روستاها به عنوان اماکن اقامتی پرداخت. روش تحقیق از نوع کاربردی است؛ ودر هر مورد که لازم بوده ازپژوهش های میدانی، مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های اینترنتی و استفاده از تصاویر ماهواره ای earth google استفاده شده است. که در انتها با توجه به آمار و ارقام، نقشه ها و مطالب ذکر شده، منیجه گردید که سیستم اکوتوریسم پایدار استان مازندران با مخاطرات طبیعی نیز مواجه است. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی نیز ارائه گردید.