مقاله واکاوی خلاف قاعده رشد دارایی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: واکاوی خلاف قاعده رشد دارایی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاف قاعده های رشد
مقاله رشد کل دارایی
مقاله رشد خالص دارایی عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولو مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل فاما – مک بث (۱۹۷۳) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند؛ به گونه ای که اثر یاد شده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده، دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده، توان توضیحی آن را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو، نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.