مقاله واکاوی ترجمه و مفهوم واژه «إصطفا» با رویکرد معنای مشترک و درجات معنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش دینی از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: واکاوی ترجمه و مفهوم واژه «إصطفا» با رویکرد معنای مشترک و درجات معنا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله إصطفا
مقاله مصطفوین
مقاله ترجمه
مقاله فقه اللغه
مقاله تنزیه معنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداشناس فیروزآبادی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در معادل سازی واژه های قرآنی، مراجعه به قاموس ها و کتب وجوه معنا گاهی مخاطب را از مفهوم اصلی واژه دور می سازد. از سوی دیگر، ارجاع ترجمه واژه، به واژه های مجاور یا مترادف، این مساله را شدت می بخشد. واژه های «إجتبا»، «إصطفا»، «إختیار»، «إصطناع» و «إتخاذ» از این قسم هستند که به دلیل نزدیک بودن دایره معنایی غالبا یکسان ترجمه می شوند، درحالی که می دانیم، هر واژه دارای بار معنایی مخصوص به خود می باشد. این نوشتار، تلاش می کند با استفاده از کاربرد آیات و تفاسیر، به مفهوم اصطفا و از آنجا به ترجمه مناسبی برای این واژه دست یابد، به گونه ای که، در همه کاربردها صدق کند و در خور شان آیات باشد و در عین حال، مرز آن با واژه های نزدیک مشخص باشد. برای دست یابی به این منظور، ابتدا آرا متقدمین در معنا و تفسیر «اصطفا» نقل شده و آنگاه به تنزیه معنای آن پرداخته شده است. در ادامه سیر «مصطفوین» در گذر زمان و درجات معنای «إصطفا» آورده شده است.