مقاله واژگان پایه و واژگان نگاری کودک در زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: واژگان پایه و واژگان نگاری کودک در زبان فارسی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان پایه
مقاله کتاب های درسی
مقاله ساده نویسی
مقاله دانش پایه
مقاله مقوله معنایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری حیات
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مفاهیم مشترک زبانی و تربیتی در آموزش های اولیه کودکان، واژگان پایه است. یکی از اضلاع اصلی ساده نویسی واژگان پایه است که به مثابه ابزار مهمی برای نویسندگان کتاب های آموزشی و درسی است. در دهه های اخیر توجه مربیان و پژوهشگران به این امر چنان بوده که حدود ده اثر شکل گرفته است. در این مقاله ضمن اشاره به مفاهیم نظری و معرفی کتاب های واژگان پایه، سه اثر مهم تر (فرهنگ کودکان سخن، فرهنگ دبستانی و واژگان نوشتاری کودکان) و را با طرح واژگان پایه دکتر شهین نعمت زاده و همکاران (۱۳۸۴) مقایسه می کنیم. این مقایسه در راستای سه محور مقوله واژگانی، وجود کلمات مرکب و واژگان پنج مقوله معنایی «خانواده»، «اعضای بدن»، «حیوانات»، «فصل ها» و «دین و مذهب» است. سعی نویسندگان این است تا با مبانی علمی و بر اساس طرحی پژوهشی که در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس در دست اجراست، نشان دهند مبانی علمی هریک چه بوده و روایی علمی و نظری و کاربردی کدام یک بیشتر است.