سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما طبیبیان – آزمایشگاه پردازش صوت و گفتار،دانشکده کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایر
احمد اکبری – آزمایشگاه پردازش صوت و گفتار،دانشکده کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایر
بابک ناصر شریف – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

منظور از واژه یابی گفتار یافتن موقعیت مکانی کلمات یا عبارات ویژه دریک گفتار بدون محدودیت و ردکردن قسمتهای نامرتبط گفتار است دراین مقاله ضمن معرفی مساله واژه یابی گفتار در قالب یک مساله دسته بندی دو دویی رویکرد متمایز سازی مبتنی برایده حاشیه – وسیع برای حل آن ارایه شده است نوآوری رویکرد ارایه شده مدل نمودن سه مفهوم احتمال حضور یک واج در یک قاب گفتار کشش زمانی واجها و گذار میان واجها تنها با بهره گیری از دو تابع اندازه اطمینان و براساس ویژگیهای آکوستیکی طیفی و آماری قابهای گفتار است رویکرد پیشنهاد شده در شرایط مختلف آزمایش مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج ارزیابی دلالت برکارایی مطلوب درحدود ۹۴/۶۵ معیار FOM سرعت مناسب برابر با ۳/۳ معیار RTF و پیچیدگی زمانی و محاسباتی اندک این رویکرد درهر دو مرحله آزمون و آموزش دارد.