مقاله وام واژه های فارسی در کتاب الامتاع و الموانسه ابوحیان توحیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: وام واژه های فارسی در کتاب الامتاع و الموانسه ابوحیان توحیدی
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابوحیان توحیدی
مقاله الامتاع و الموانسه
مقاله وام واژه فارسی
مقاله بار فرهنگی
مقاله معناشناسی واژگانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنوش آذرتاش
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی ترکاشوند مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ ایرانی که از سده های نخست اسلامی وارد زبان و ادبیات عربی شده بود، در قرن چهارم گویی جزئی از فرهنگ عربی شده، در میان مردم رایج و معمول بود. این فرهنگ با ابزار زبان انتقال داده شد. بنابراین نفوذ گسترده آن را باید در آثار نویسندگان ایرانی نژاد عربی نویس یافت. ابوحیان توحیدی، دانشمند بزرگ جهان اسلام در قرن چهارم هجری، از جمله این نویسندگان است که در آثار او نشان ایران فراوان است؛ در کتاب الامتاع و الموانسه وی بیش از صد وام واژه فارسی به چشم می خورد که از آن میان تقریبا ۲۲ واژه برای اولین بار در اثر ابوحیان ذکر شده و ۲۱ مورد آن، واژه هایی است که در عصر جاهلی وارد زبان عربی شده بود و در این قرن کاربرد داشت و بیشتر از ۵۷ واژه دیگر، وام واژه های عصر اسلامی و عباسی می باشند. کلمات فارسی کتاب در حوزه تمدن مادی قرار دارند و بیشتر مربوط به خوراک، پرندگان، حیوانات و گیاهان دارویی می باشند و بسیار کم نام گل، ابزار موسیقی، بازی ها، ابزار مخصوص ساختمان و… در بین آن ها به چشم می خورد. از آنجا که وام واژه های فارسی بار معنایی خود را دارند، بنابراین هدف از پژوهش در واژه های معرب، تعیین بارهای فرهنگی فارسی انتقال یافته به زبان عربی است و بدین گونه با معناشناسی واژه ها، نوع فرهنگ تاثیرگذار مشخص می شود.