سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

حسین گودرزی –

چکیده:

موضوع تامین مالی فاینانس پروژه های توسعه شهری درسالهای اخیر به واسطه مشکلات موجود دراین عرصه مورد توجه دست اندرکاران و متولیان برنامه های توسعه ای اقتصادی و شهری درایران قرار گرفته است توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشور و محدودیت های اقتصادی و سیاسی موجود در کنار عدم شکل گیری چارچوب های عملیاتی قابل اتکا و راهبردی برای تامین مالی پروژه ها مشکل تامین مالی را به یکی از بزرگترین مصائب پروژه های شهری تبدیل نموده است درکنار موارد فوق محدودیت های ناشی از بزرگ بودن حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در پروژه های شهری نیز تفوق برمشکلات این عرصه را سخت تر می کند این محدودیت تامین منابع مالی مشارکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در پروژه های توسعه ای شهری را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل نموده و ارایه راهکارهای عملیاتی و راهبردهای علمی در این زمینه می تواند بسیاری از مشکلات موجود درعرصه پروژه های شهری را حل کند این مقاله روش ارایه تسهیلات مشارکتی سندیکایی را به عنوان روشی مطمئن و کارآمد که سالها دربازارهای مالی جهان به کارگرفته شده جهت حل مشکلات تامین مالی پروژه های بزرگ شهری و امکان حصول اهداف این بخش تشریح می کند.