سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی یاراحمدی – کارشناس ارشد
محمود مانی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود جودکی – کارشناسی ارشد

چکیده:

جریانهای ناپایا و بحث جدایش جریان بطور متناوب دربالوارههای دارای حرکت نوسانی انتقالی دیده می شود از گذشته نیز زبری سطح به عنوان عاملی جهت تعجیل در گذرش جریان جهت شبیه سازی با شرایط واقعی کاربرد داشته است دراین مقاله سعی شده تاثیرات تغییرات فرکانس کاهش یافته برروی ضریب فشار حول بالواره دارای زبری تحت نوسان درموقعیتهای مختلف نشان داده شود نتایج ارایه شده برای بالواره تحت نوسان درحوالی زاویه واماندگی استاتیکی ۱۳ درجه بوده که شروع فرایند واماندگی دینامیکی در این ناحیه دیده میشود زبری سطح مورد استفاده زبری سطح استاندارد شماره ۲۴ بوده که درتمامی طول دهانه به عرض ۵ میلی متر و در موقعیت ۱۰% کورد اعمال شده است همچنین آزمایشات درعدد رینولدز ۵ ۱۰×۱ و فرکانس های کاهش یافته ۰/۰۷۱ ، ۰/۱۰۶ و ۰/۱۴۱ و دامنه نوسان ۸± سانتی مترو زاویه حمله اولیه ۱۰ درجه صورت گرفته است طول وتر بالواره ۱۵ سانتیمتر بوده است نتایج حاصل از آزمایش برتاثیر قابل توجه فرکانس کاهش یافته برشروع و رشد پدیده واماندگی دینامیکی متاثر از حضور زبری و فرکانس نوسانات حکایت دارد.