مقاله واقع نشدن فعل در عنوان های خبری روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهی (علوم انسانی) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: واقع نشدن فعل در عنوان های خبری روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی
مقاله ساختارهای گفتمان مدار
مقاله فعل
مقاله عنوان خبری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: خیرآبادی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون خبری روزنامه ها عموما سبکی روایی دارند و در قالب چند جمله یا پاراگراف، روی دادی را به صورت منسجم شرح می دهند. عنوان های خبری هم به عنوان پاره گفتارهایی با ویژگی های خاص ساختاری، در انتشار اخبار و بیان روی دادها نقشی بسیار مهم ایفا می کنند؛ حال آنکه معمولا از الگوی جمله پیروی نمی کنند و دارای ویژگی انسجام هم نیستند. از آنجا که همه روابط دستوری سطح جمله به لحاظ نسبتشان با فعل تعریف می شوند، نقش فعل در ساخت یک جمله دستورمند، مهم است؛ در حالی که به نظر می رسد در عنوان های خبری، واقع نشدن فعل، چشم گیر تر از وقوع آن است. بر مبنای نظریه تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر ساختار یا رعایت نشدن هر یک از قواعد ساخت جمله ممکن است از مقاصد گفتمانی نشات گرفته باشد. در پژوهش حاضر، واقع نشدن فعل در عنوان های خبری را به عنوان یک مولفه گفتمان مدار مطالعه کرده ایم. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن، از عنوان های خبری روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل شده است. نمونه گیری داده ها به شیوه تصادفی نظام مند، از سه روزنامه فارسی زبان صبح انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۶۵٫۱۲ درصد از عنوان های خبری مورد مطالعه، فعل ندارند. این رقم به لحاظ آماری، معنادار و بیانگر وجود منظورهای گفتمانی است.